Richard banden Cover

Fra ugeavisen Skagen onsdag.

 Ung i Skagen efter krigen.

 Skagen var for et halvt århundrede siden en noget anderledes by, end den er i dag. Både fordi tiden var en anden, men også fordi vilkårene og ikke mindst erhversgrundlaget var helt anderledes.

 Det var dengang fiskeriet beskæftigede en meget stor del af mændene i byen, og fiskeindustrien gav arbejde til mange af kvinderne.

 De første 30 år efter krigens afslutning var samtidig en periode, hvor der skete en voldsom udvikling , og indbyggertallet steg og steg.

 Forfatteren Kurt lundholm, som nu bor i Frederikshavn, men som er født og opvokset i Skagen.

 I bogen Richard Banden følger vi en række skagbodrenge og deres opvækst i Skagen. Bogen fortæller om deres oplevelser som spejdere, medlemmer af den lokale bande, der hørte til i deres del af byen, i perioden 1945 til 1953. Den fortæller om de mange oplevelser, de havde som spejdere med udflugter, øvelser og lege under ophold på Vestre Opsyn, om de drabelige historier som "Jens Dimmelim" underholdte med i de sene timer ved lejrbålet.

 Drengene, der for de flestes vedkommende var mellemmer af de lokale spjederkorps, havde som alle unge behov for aktiviteter efter skoletid, og når spejdergerningen ikke kaldte, og søndagsskolens tilbud ikke tiltrak dem, besatte de nogle tyske bunkers og oprettede deres egen ungdomsklub med maskot og forsvarsværker.

 Bogen giver et tidsbillede af en by i rivende vækst på såvel skole- som erhversliv, og fortæller og de vigtige uformelle samarbejde, der dengang var mellem det lokale nærpoliti, skole og forældre.

 

Foredrag i Skagen Lokalhistoriske forening:

 Hundekunster og spejderliv i efterkrigstidens Skagen

 Fra møde med medlemmerne af Richardbanden i Tinghuset:

 Tidligere på året udgav skagboen Kurt Lundholm erindringsbogen “Richard Banden”, hvor han fortæller om skolegang, fritidssysler og spejderliv i Skagen i årene umiddelbart efter befrielsen og frem til 1953, hvor Kurt Lundholm blev optaget på Esbjerg Søfartsskole.

 Meget af bogen handler om de drengebander, der huserede i byen, først og fremmest Richard Banden, som Lundholm var medlem af, men naturligvis også f.eks. Vestergaardsdrengene, Vistibanden, Høwboerne og Mosegårdsungerne, som man lå i evig strid med. De forladte tyske bunkers var bandernes foretrukne tilholdssted og dannede en fascinerende kulisse for bandernes drengestreger, der langt hen ad vejen var ganske uskyldige.

 Også spejdertiden er grundigt beskrevet, herunder portrætteres Jens Dimmelim i Vestre Opsyn, hvor spejderne altid var velkomne.

Skagens Øgenavne Cover

Læser anmeldelser på begge bøger:

 

Kaj Hjermitslev: Dejlig bog hvor jeg blev henført tilbage til mit barndoms Skagen.Kan huske og se de fleste personer der er nævnt i bogen for mig.

Skønt med de mange små historier om personerne der bliver omtalt hvilket gør, at bogen kan læses med stor fornøjelse selv om man ikke kender de pågældende.

 

Viggo Wilche: Jeg har læst den og kan huske mange af navnene. Den er anbefalelsesværdig.

 

Lone Jensen: Sad lige og skimtede bogen idag. Hvor underholdende og fantastisk.

 

Lona Hansen: Jeg var selv i Skagen og hente min dejlige bog Tak.

 

Arnold Bruun: Det er en bog der er værd at eje med de tilhørende små anekdoter. Jeg husker når min far og Wolle Schmidt fortalte om bøfhans , det grønne flag mfl. og vi lyttede til de to. Vi lå flade af grin.

 

Dorthe Simon Houmann: Jeg skal skynde mig ned og hente 2-3 eksemplarer ud til plejecenteret Drachmannsvænget. En af vores personale har været så sød at låne hendes bog ud til os til stor glæde for beboerne, så vi må have nogle eksemplarer liggende derude, der kom mange snakke og minder frem da de læste i bogen.

 

Loan  Hansen: Tak.Skøn bog..Ja den må da ..lige ligge på et plejehjem i Skagen......Wauuuuuuuww

 

Gitte Molly Salmonsen: Dejlig bog tak.

 

Helle Susan Gru Poulsen: Dejlig bog tak.

 

Jens Allan Mose: Tak for den rigtig fine bog. En sjov ide.

 

Bente Vest: Det er en skøn bog- vil gerne dele med min mand

 

Sonja Mortensen: Tak, vi har grinet noget, en fantastisk bog køb den er mange gode historie i den, jeg har grinet meget ved at læse i den.

 

Kiss Christensen: Det er en super dejlig bog og når jeg læser i den kommer der mange minder fra min barndomsby Skagen så tusinde tak.

 

Dorthe Kohsel Andersen: Jeg arbejder på Ankermedet Plejecenter, og der havde jeg den store fornøjelse at stifte bekendtskab, med din bog om øgenavne i Skagen. En af vores beboere havde fået den i farsdagsgave, han er selv nævnt deri, under flere navne. Vi sad en lille flok og læste højt, mange af vores beboere kender/kendte en hel del af personerne, og kunne bidrage med flere historier, om dem. Det var virkelig noget der optog dem.